Zarząd


Zarząd ENIZO Sp. z o.o. przedstawia się następująco:


Paweł Szajner – Prezes Zarządu

Ryszard Kowalówka – Wiceprezes Zarządu