Doświadczenie


Załogę spółki stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów w branży energetycznej

Spółka powstała dla realizacji kompleksowych projektów pod klucz obejmujących projekt, dostawę i montaż, z możliwością poszerzenia swoich usług o rusztowania, obmurza, instalacje grzewcze oraz znakowanie rurociągów.